150520 150527 Get it Beauty 2015 E16 E17 中翻

摘要: 视频期数:150520 150527 Get it Beauty 2015 E16 E17 中翻 所属电视电台:韩国On Style 电视台 MC:刘仁娜等 制作小组:凤凰天使精品影视论坛原创翻译制作 翻译:SUN YUE MLOVE 漫天花舞,时间轴:卡卡 ...

150520 150527 Get it Beauty 2015 E16 E17 中翻

视频期数:150520 150527 2015 E16 E17 中翻

所属电视电台:韩国On Style 电视台

MC:刘仁娜等

制作小组:凤凰天使精品影视论坛原创翻译制作

翻译:SUN YUE MLOVE 漫天花舞,时间轴:卡卡,特效:特天使,片源:孤影,协调:孤影,海报:水蒸蛋,压制: 孤影

下载地址:(密码ji7x)

观看地址:优酷视频
相关阅读